ป้ายเทพเจ้ามงคลพราหมณ์ ไทย จีน
มาลัยแต่งเว็บสังฆภัณฑ์ 3

การบูชาเทพเจ้ามงคลพราหมณ์ ไทย จีน

” การนับถือ บูชา เทพเจ้ามงคลพราหมณ์ ไทย จีน ล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล เทพเจ้า แต่ละองค์ ก็ล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณ ศักดิ์สิทธิ์ ที่แตกต่างกันออกไป เหมาะสำหรับบุคคลที่มีดวงชะตา แตกต่างกัน บุคคลคนหนึ่งอาจจะบูชาเทพเจ้าองค์นึงแล้วสุข สมหวัง เจริญรุ่งเรือง แต่บุคคลอีกท่าน อาจไม่เหมาะกับเทพเจ้าองค์นั้น การเลือกสักการะบูชา ก็แล้วแต่นิมิตหรือโฉลกของแต่ละบุคคล เทพมงคลอาจให้พุทธคุณกับบุคคลหนึ่งแต่กับไม่ให้คุณกับอีกบุคคลหนึ่งก็เป็นได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ความศรัทธา การภาวนาจิต และการบูชาที่ถูกต้องตามหลักการ รวมถึง ศีล สมาธิ ปัญญา ของผู้สักการะบูชา บุคคลผู้เจริญและประสบความสำเร็จในชีวิตจำนวนมากก็ล้วนแล้วแต่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแตกแต่างกันไปตามกำลังบุญ แทบทั้งสิ้น

มาลัยแต่งเว็บสังฆภัณฑ์ 3
เจ้าแม่ทับทิม 32x17x15

เจ้าแม่ทับทิม (เทียนโหวเซี้ยบ้อ)

฿900.00

เจ้าแม่ทับทิม (เทียนโหวเซี้ยบ้อ) 

ขนาด สูง 32 กว้าง 17 ลึก  15 cm

น้ำหนัก 1,800 กรัม 

ประวัติ เจ้าแม่ทับทิม (เทียนโหวเซี้ยบ้อ) 

ตำนานปาฏิหาริย์ของเจ้าแม่ทับทิม (水尾聖娘) มีปรากฏหลากหลายไปตามแต่ละท้องถิ่น และมีพระนามของพระองค์แตกต่างกันไป แต่ก็มีการไหว้บูชาเหมือนๆ กัน เพราะได้ประจักษ์ในปาฏิหาริย์จนทำให้ผู้คนนับถือสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล

ความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานและบูชาสืบต่อกันคือเรื่องความสำเร็จ ปลอดภัยและโชคดีในการเดินทางทางน้ำหรือการค้า

ตำนานที่กล่าวถึงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือ เรื่องราวในสมัยราชวงศ์หมิง ที่จักรพรรดิหย่อเล่อ มหาขันทีเจิ้งเหอ (郑和) หรือ หม่าซานเป้า (馬三寶) ได้นำสำเภาจีนขบวนใหญ่ออกเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีและค้าขายยังที่ต่างๆ ทั่วโลก

ครั้งหนึ่งเกิดพายุขนาดใหญ่กลางทะเล ขบวนสำเภาของเจิ้งเหอล่มไปหลายลำ มหาขันทีเจิ้งเหอก็จนปัญญาที่จะป้องกันภัย ได้แต่อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากเจ้าแม่ทับทิม อธิษฐานเสร็จ ปรากฏว่าพายุสงบลงอย่างรวดเร็ว ท้องฟ้ากลับมาใสสว่างอย่างปกติ เป็นที่มหัศจรรย์

ทำให้เจิ้งเหอนำขบวนเดินทางต่อไปอย่างปลอดภัย ไปที่ใดก็พบแต่โชคพบแต่ความสำเร็จ แล้วก็ได้กลับแผ่นดินจีนพร้อมข้าวของมีค่าจากต่างแดนมากมายมหาศาล

กลับมาถึง เจิ้งเหอรีบเข้าเฝ้าจักรพรรดิหย่งเล่อ และทูลถวายเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นปาฏิหาริย์ จักรพรรดิสดับแล้วก็เกิดศรัทธาในเจ้าแม่ทับทิมเป็นกำลัง ทำให้มีการบูชาเจ้าแม่ทับทิมทุกครั้งที่จะออกทะเล และถ้าขึ้นฝั่ง ณ ที่ใด ก็ไหว้ขอบคุณเจ้าแม่ทับทิมที่นั่น บ้างก็สร้างศาลเอาไว้

นั่นคือที่มาของการสืบทอดประเพณีบูชาเจ้าแม่ทับทิมมาจนวันนี้

 

การบูชาเจ้าแม่ทับทิม

การบูชาเจ้าแม่ทับทิมสามารถกระทำได้อย่างง่ายๆ บางคนจำบทสวดไม่ได้ก็ไม่ต้องท่อง เพราะท่องผิดๆ ถูกๆ ท่องไปก็เท่านั้น ประการแรกท่านจะต้องทำจิตใจให้สะอาด มีความเชื่อหรือความศรัทธาในเจ้าแม่ทับทิมจริงๆ จากนั้นก็ท่องนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยพระนามของแม่เจ้าทับทิม หรือจะเรียกว่า ” เจ้าแม่หมุยฮวง” ก็ได้เช่นกัน (เรียกเพียงครั้งเดียว) จากนั้นท่านมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไร ท่านก็เล่าให้เจ้าแม่ทับทิมฟัง แล้วจะให้ท่านช่วยเรื่องอะไรก็ขอท่านไป

 

คาถาบทสวด เจ้าแม่ทับทิม และคำแปล
一拜天清地灵灵 
กราบหนึ่งสรรเสริญต่อฟ้าดินอันศักดิ์สิทธิ์
二拜清香跟诚心 
กราบสองสรรเสริญต่อกำยานหอมและศรัทธา
三拜圣母显圣明天下太平万事成
กราบสามสรรเสริญต่อเจ้าแม่ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์สำแดงดั่งแสงอันโชตช่วง
ใต้หล้าสงบราบรื่น หมื่นคำอธิษธานสมปรารถนา
妈祖娘娘救众生天上圣母显真灵
ขอเจ้าแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยเหลือมวลมนุษย์
生来慈悲为世人扶危解厄镇太平
ประสูติมาเพื่อธำรงความเมตตากรุณาแก่โลก ปลดเปลื่องทุกข์ภัย
บันดาลความสงบราบรื่น
妈祖娘娘费苦心消灾赐福为众生
เจ้าแม่ผู้ทรงเสียสละ 
ปลดเปลื่องทุกข์ประทานความสุขเพื่อมวลมนุษย์
渔船平安海平静家家安乐福满庭
ชาวประมงปลอดภัย ท้องทะเลสงบนิ่ง
ทุกครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
妈祖娘娘下凡尘教化人间恶人心
เจ้าแม่ผู้ทรงจุติมาบนโลกมนุษย์เพื่อสั่งสอนกล่อมเกล่าเหล่าคนชั่ว
诚心朝拜现光明万事祈求万事成
ขอใช้ดวงจิตแห่งศรัทธานี้นมัสการต่อแสงสว่างอันศักสิทธิ์
หมื่นเรื่องภาวนา หมื่นเรื่องจงสมปรารถนาเทอญ.

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เทพเจ้ากวนอูยืนถือง้าว 31x14x11_2

เทพเจ้ากวนอูถือง้าว (เรซิน)

฿700.00

เทพเจ้ากวนอูถือง้าว (เรซิน)

ขนาด สูง 31 กว้าง 14 ลึก 11 cm

น้ำหนัก 1,100 กรัม

เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกัตตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ การเคารพสักการะเทพเจ้ากวมอูนั้น เป็นประเพณีที่นิยมทำกันมาหลายพันปีแล้ว ซึ่งคติความเชื่อนั้นก็แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ซึ่งปกติไม่ได้มีข้อกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด แต่ส่วนมากมักจะสักการะท่านด้วยน้ำชาหรือสุราก็มีรวมทั้งอาหารคาวหวานและผลไม้

ในลัทธิเต๋าอาจจะเซ่นไหว้ด้วยอาหารคาวหวาน แต่หากเป็นชาวพุทธนิกายมหายาน จะนิยมเซ่นไหว้ด้วยอาหารเจและผลไม้ และบางครั้งยังมีการเซ่นไหว้ม้าเซ็กเทาของเทพเจ้ากวนอูด้วยพืชผัก และผลไม้ต่างๆ อีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อจะทำการกราบไหว้บูชา

1. ธูป 3 ดอก

2. เทียนแดง

3. ค้อซีพร้อมธง 1 ชุด

4. หงิ๋งเตี๋ย 12 แผ่น

5. เพ้ากวนอู (เครื่องทรงกระดาษเจ้าพ่อกวนอู 1 ชุด)

6. ซาแซ หมู ปลา เป็ด ห้ามใช้ไก่

7. ผลไม้ 3 ชนิด แต่ควรมีส้ม 5 ใบ

8. พวงมาลัย

9. น้ำชาและสุราอย่างน้อย 3 ถ้วย

10. น้ำมัน 1 ขวด

ขั้นตอนการไหว้

ปกติแล้วนั้น ควรเคารพสักการะท่านทีกงก่อน แล้วจึงไหว้พระประธานในศาลเจ้านั้นๆ หากแต่ทำการกราบไหว้บูชาท่านที่บ้าน ก็ให้ทำได้เลย ให้เตรียมจัดของไหว้ทุกอย่างด้วยความประณีต มีจิตตั้งมั่น มีสมาธิ ไม้ต้องรีบร้อน เช็ดจามชามให้สะอาด ก่อนจะจุดธูป 3 ดอก และเทียนแดง จากนั้นกล่าวคำอวยพร และอย่าลืมเติมน้ำมันในตะเกียงด้วย รอจนธูปหมดดอกจึงลา นำกระดาษไหว้มาเผาให้ไหม้ แล้วเก็บของไหว้กลับมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้ทุกวันที่ 12 เดือน 5 ของทุกปีตามปฏิทินจีน จะมีประเพณีกราบไหว้บูชาเทพเจ้ากวนอู เป็นประเพณที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตกาล

บทสวดบูชาเทพเจ้ากวนอู(แบบย่อ)

นำ มอ ไต่ ชื้อ ไต่ ปุย ฮก หมอ ไต่ ตี่ เต็ก เต็ก จี๋ เสียง โกว้ ฮุก เง็ก อ้วง ไต่ เทียน จุนฯ

คำแปล

ขอนอบน้อมแด่องค์พระจอมฟ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ ผู้เป็นมเหศักดิ์เทพเต็มเปี่ยมด้วยพระมาหาเมตตากรุณาธคุณอันไพศาล สูงส่งด้วยพุทธเดชไพบูลย์ขอได้โปรดเกื้อกลูอนุเคราะห์แก่สรรพสัตว์ด้วยเถิดฯ เชื่อกันว่ากวนกง(กวนอู) เป็นพระภาคหนึ่งขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้มาจุติลงมาโปรดสัตว์

คำขอพร

ข้าพเจ้า(ชื่อ นามสกุลจริง วันเดือนปีเกิด) อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ขอกราบอัญเชิญองค์เทพเจ้ากวนอู โปรดเสร็จลงมารับเครื่องสักการบูชาทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อรับแล้วขอได้โปรดให้พรแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวจงประสบแต่สิ่งมงคล อุดมโชคลาภ ขอโปรดอภิบาลรักษาให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง และสิ่งอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้มาแผ้วพานขอจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบรูณ์พูนผล มีความก้าวหน้าสมความปราถนาด้วยมงคลทั้งปวง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบรูณ์และมีความสุขตลอดไปเทอญ

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ