ไตรอาศัยเนื้อผ้าโทเร (เลือกสี – ขนาดได้)

฿600.00 ถึง ฿800.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

ไตรครอง คือ ไตรจีวรหรือผ้าไตรของภิกษุที่พระอุปัชฌาย์มอบให้ในวันบวช ถือว่าเป็นบริขารประจำตัวของภิกษุทุกรูป
ไตรครอง ที่เรียกดังนี้เพราะมีธรรมเนียมตามพระวินัยว่าภิกษุทุกรูปจะมีผ้าประจำตัว ๓ ผืน ที่เรียกว่าไตรจีวร และมีบทบัญญัติบังคับว่าภิกษุจะต้องรักษาผ้า ๓ ผืนนี้ไม่ให้ห่างกายตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงกลางคืน ยกเว้นเมื่อได้รับการผ่อนผันเป็นพิเศษ เพราะได้อยู่จำพรรษาหรือได้รับกฐินแล้ว
ดังนั้น ในเวลาที่ยังมิได้รับการผ่อนผัน จึงมีธรรมเนียมปฏิบัติให้ภิกษุต้องครองผ้าสามผืนนี้ในตอนเช้ามืด จนกว่าจะได้รับอรุณใหม่เพื่อมิให้ผ้าห่างกายของตนตามพระวินัย ผ้าไตรที่ภิกษุใช้ครองซึ่งเป็นผ้าประจำตัวนี้จึง เรียกว่า ไตรครอง
ไตรอาศัย คือ ไตรสำรองอีกชุดหนึ่ง ประกอบด้วย จีวร สบง อังสะ ใช้ทำสังฆกรรมไม่ได้ พระสงฆ์จะครองอยู่เฉพาะในกฏิเท่านั้น
ชุดไตรอาศัย ประกอบด้วยดังนี้
1. จีวร ใช้ในการห่มของพระภิกษุ
2.สบง ผ้าใช้นุ่งของพระภิกษุ
3.อังสะ ใช้คล้องเฉียงบ่าปิดไหล

ล้างค่า
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
Category: SKU: ไตรอาศัยเนื้อผ้าโทเร (เลือกสี - ขนาดได้)

คำบรรยาย

พระพุทธศาสนานั้นได้แยกเป็น 2 นิกาย คือ นิกายหินยาน(เถรวาท) และ นิกายมหายาน
ประเทศไทยเรานับุถือนิกายหินยาน(เถรวาท) เป็นหลักและในประเทศไทยก็แบ่งจาก นิกายหินยาน(เถรวาท) ออกไปอีกเป็น 2 นิกาย คือ ธรรมยุติ และ มหานิกาย
ธรรมยุติจะเป็นพระสายธุดงค์ สีจีวรของพระสายธรรมยุติจากเป็น ” สีกรัก ” ” แก่นขนุน ” ” แก่นบวร ” สีออกเข้ม เพราะต้องออกธุดงค์เละง่ายจีวรเข้มจะทำให้กลบตาจากคราบสกปรก
มหานิกายจะเป็นพระสายจำวัด ปฏิบัติสมาธิถือศีล สีจีวรหลักจะเป็นสีส้มทอง (เป็นสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด) กับ ” สีพระราช ” เป็นสีจีวรที่ ในหลวง ร.9 ทรงพระราชทานเพื่อมีพระประสงค์ให้เป็น ” สีกลาง ” เพื่อความเป็นระเบียบแบบแผนของพระภิภษุ ส่วนมากใช้ครองในงานพิธี

ขนาดของไตรอาศัยที่เหมาะสมของขนาดของภิกษุสงฆ์

1.8 เมตร เหมาะกับพระสงฆ์สูง 145 – 160 ซม (ขนาดตัวเล็ก)

1.9 เมตร เหมาะกับพระสงฆ์สูง 160 – 175 ซม (ขนาดมาตรฐานชายไทย)

2×3 เมตร เหมาะกับพระสงฆ์สูง 175 – 190 ซม. (ขนาดตัวใหญ่ถึงอ้วน)