ไตรจีวรเนื้อผ้าโทเร (เลือกสี – ขนาดได้)

฿850.00 ถึง ฿1,050.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

ไตรครอง คือ ไตรจีวรหรือผ้าไตรของภิกษุที่พระอุปัชฌาย์มอบให้ในวันบวช ถือว่าเป็นบริขารประจำตัวของภิกษุทุกรูป
ไตรครอง ที่เรียกดังนี้เพราะมีธรรมเนียมตามพระวินัยว่าภิกษุทุกรูปจะมีผ้าประจำตัว ๓ ผืน ที่เรียกว่าไตรจีวร และมีบทบัญญัติบังคับว่าภิกษุจะต้องรักษาผ้า ๓ ผืนนี้ไม่ให้ห่างกายตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงกลางคืน ยกเว้นเมื่อได้รับการผ่อนผันเป็นพิเศษ เพราะได้อยู่จำพรรษาหรือได้รับกฐินแล้ว
ดังนั้น ในเวลาที่ยังมิได้รับการผ่อนผัน จึงมีธรรมเนียมปฏิบัติให้ภิกษุต้องครองผ้าสามผืนนี้ในตอนเช้ามืด จนกว่าจะได้รับอรุณใหม่เพื่อมิให้ผ้าห่างกายของตนตามพระวินัย ผ้าไตรที่ภิกษุใช้ครองซึ่งเป็นผ้าประจำตัวนี้จึง เรียกว่า ไตรครอง
ไตรอาศัย คือ ไตรสำรองอีกชุดหนึ่ง ประกอบด้วย จีวร สบง อังสะ ใช้ทำสังฆกรรมไม่ได้ พระสงฆ์จะครองอยู่เฉพาะในกฏิเท่านั้น
ชุดไตรจีวร ประกอบด้วยดังนี้
1. จีวร ใช้ในการห่มของพระภิกษุ
2.สบง ผ้าใช้นุ่งของพระภิกษุ
3.สังฆาฏิ ผ้าซ้อนทับจีวรอีกชั้นเพื่อป้องกันความหนาว
4.อังสะ ใช้คล้องเฉียงบ่าปิดไหล
5.ประคดเอว เครื่องคาดเอว หรือรัดประคต
6.ผ้ารัดอก เป็นผ้าหนา มีความกว้างประมาณ 15 ซม.และยาวประมาณ 1.5 – 2 เมตร
7.ผ้ากราบ ผ้าที่พระสงฆ์ใช้รับประเคนถวายจากสตรีตามพระธรรมวินัย

ล้างค่า
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
Category: SKU: ไตรจีวรเนื้อผ้าโทเร (เลือกสี - ขนาดได้)

คำบรรยาย

พระพุทธศาสนานั้นได้แยกเป็น 2 นิกาย คือ นิกายหินยาน(เถรวาท) และ นิกายมหายาน
ประเทศไทยเรานับุถือนิกายหินยาน(เถรวาท) เป็นหลักและในประเทศไทยก็แบ่งจาก นิกายหินยาน(เถรวาท) ออกไปอีกเป็น 2 นิกาย คือ ธรรมยุติ และ มหานิกาย
ธรรมยุติจะเป็นพระสายธุดงค์ สีจีวรของพระสายธรรมยุติจากเป็น ” สีกรัก ” ” แก่นขนุน ” ” แก่นบวร ” สีออกเข้ม เพราะต้องออกธุดงค์เละง่ายจีวรเข้มจะทำให้กลบตาจากคราบสกปรก
มหานิกายจะเป็นพระสายจำวัด ปฏิบัติสมาธิถือศีล สีจีวรหลักจะเป็นสีส้มทอง (เป็นสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด) กับ ” สีพระราช ” เป็นสีจีวรที่ ในหลวง ร.9 ทรงพระราชทานเพื่อมีพระประสงค์ให้เป็น ” สีกลาง ” เพื่อความเป็นระเบียบแบบแผนของพระภิภษุ ส่วนมากใช้ครองในงานพิธี

ขนาดของไตรจีวรที่เหมาะสมของขนาดของภิกษุสงฆ์

1.8 เมตร เหมาะกับพระสงฆ์สูง 145 – 160 ซม (ขนาดตัวเล็ก)

1.9 เมตร เหมาะกับพระสงฆ์สูง 160 – 175 ซม (ขนาดมาตรฐานชายไทย)

2×3 เมตร เหมาะกับพระสงฆ์สูง 175 – 190 ซม. (ขนาดตัวใหญ่ถึงอ้วน)