พระปางเปิดโลก… พระแห่งปัญญาต้องโฉลกผู้เกิดวันพฤหัสบดี

฿950.00

หน้าตัก 5 นิ้ว

ขนาด สูง 35 cm กว้าง 8 ลึก 9 cm

น้ำหนัก 1,380 กรัม

พระปางเปิดโลก… พระแห่งปัญญาต้องโฉลกผู้เกิดวันพฤหัสบดี

ตามพุทธประวัติได้กล่าวถึง “พระปางเปิดโลก”ไว้ดังนี้

            “… หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ในวันอาสาฬหบูชา ณ นครสาวัตถี แล้วได้เสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของท้าวสักกะเทวราช เพื่อแสดงธรรมโปรดพระมารดาที่ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนา (พระอภิธรรม) แก่พระมารดา ในที่สุดแห่งเทศนา พระมารดาทรงบรรลุโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบัน ครั้นอยู่จำพรรษาปวารณาครบ 3 เดือน จึงได้ตรัสกับท้าวสักกะเทวราชว่ามีพระประสงค์จะเสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ท้าวสักกะเทวราชจึงได้นิรมิตบันไดทั้ง 3 คือ บันไดทอง บันไดแก้ว บันไดเงิน ตีนบันไดทั้ง 3 ตั้งอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสะนคร ส่วนหัวบันไดพาดอยู่ที่เขาสิเมรุ พระพุทธองค์เสด็จลงทางบันไดแก้วตรงกลาง เทวดาลงทางบันไดทองทางด้านขวา มหาพรหมลงทางบันไดเงินทางด้านซ้าย ในขณะที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้น พระพุทธองค์ทรงทำ‘ยมกปาฏิหาริย์’ อีกครั้งหนึ่ง คือ ทรงเปิดโลกทั้ง3 ได้แก่เทวโลก มนุษย์โลก และ ยมโลก พร้อมทั้งทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสี ทำให้สัตว์โลกทั้ง3มองเห็นกันและกัน เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง อนึ่งพุทธบริษัทที่เห็นพุทธานุภาพแล้ว ล้วนแต่ปรารถนาพุทธภูมิ …”

            ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีผู้นิยมจัดสร้าง ‘พระพุทธรูปปางเปิดโลก’ เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกในวันปาฏิบท คือ วันแรม1 ค่ำ เดือน11 มาแต่โบราณกาล จะสังเกตได้จากการจัดสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลกตามวัดวาอารามต่างๆ รวมถึงพระกรุเก่าที่มีการขุดค้นพบ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นปฐมเหตุแห่ง วันเทโวโรหนะ หรือ วันตักบาตรเทโวโรหนะอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกด้วย

คาถาพระปางเปิดโลก
พุทธัง บังเกิด เปิดโลก โลกะวิทู วิโสธายิ ธัมมังบังเกิด เปิดโลกโลกะวิทู วิโสธายิ สังฆังบังเกิด เปิดโลกโลกะวิทู วิโสธายิ พุทโมทะลุโปร่งฟ้า พุทโปร่งดิน โปร่งสายสิญจ์ โปร่งมหาสมุทรสาคร พุทธะโกษา ลังกาสิงหละภาษา พุทโธเปิดปล่อง ธัมโมเปิดช่อง สังโฆเปิดเปิด สําเร็จ สําเร็จ สําเร็จ

คาถาพระปางเปิดโลก (แบบสั้น)
อิติปิโส โลกะนาถัง พุทธังบังเกิด ธัมมังบังเกิด สังฆังบังเกิด พระเจ้าประเสริฐ เปิดโลกพระคาถา อิติปิอะระหัง โมเปิดไว้ให้เห็น ยะที่สุด

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ