Slide backgroundพระรูปเหมือนสไลด์โชว์เว็บสังฆภัณฑ์ให้เช่าบูชาพระรูปเหมือน
Slide backgroundสมเกียรติ สมฐานะ ทั้งผู้รับและผู้ให้
Slide backgroundกรอบพระรูปเหมือนเว็บสังฆภัณฑ์ประณีตงดงาม ตกแต่งบ้าน ทิ้งพระ เสริมฐานะและเป็นสิริมงคล
ป้ายพระเกจิรูปเหมือน

พระเกจิรูปเหมือนจริง งานเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสักการะ บูชา รำลึกถึงคุณของพระอาจาร์ยที่ล่วงรับ มีศรัทธาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
หรือจะนำเป็นของฝาก ของขวัญให้บุคคลสำคัญสมเกียรติสมฐานะทั้งผู้รับและผู้ให้
สินค้ารวมค่าเพ็คเกจและจัดส่ง ems ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

พระพุทธเจ้า หน้าตัก 12 นิ้ว

พระพุทธเจ้าหน้าตัก 12 นิ้ว-2พระพุทธเจ้าหน้าตัก 12 นิ้ว

พระพุทธเจ้าหน้าตัก 12 นิ้ว

฿1,400.00 ถึง ฿1,900.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

พระพุทธเจ้าหน้าตัก 12 นิ้ว งานเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสักการะ บูชา รำลึกถึงคุณของพระศาสดา หลักคำสอน อริยะสัจจะ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
ที่ช่วยมวลมนุษย์ทั่วโลกได้พ้นทุกข์ และถูกยกย่องให้เป็นศาสดาเอกของโลก
หรือจะนำเป็นของฝาก ของขวัญให้บุคคลสำคัญสมเกียรติสมฐานะทั้งผู้รับและผู้ให้
สินค้ารวมค่าเพ็คเกจและจัดส่ง ems ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ

พระเกจิรูปเหมือน หน้าตัก 9 นิ้ว

หลวงปู่มั่น 9 นิ้วหลวงปู่มั่น 9 นิ้ว 3

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ขนาด 18 x 13 x 30 cm

฿900.00 ถึง ฿1,200.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

พระอาจาร์ยมั่น เป็นพระเกจิ สายปฏิบัติวิปัสนา

สมาธินิมิต

วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ท่านเล่าให้ฟังว่า เมื่อท่านเจริญกัมมัฏฐานภาวนาอยู่วัดเลียบ เมืองอุบลนั้น ในชั้นแรกยังบริกรรมภาวนาว่า พุทโธๆ อยู่

วาระแรก มีอุคคหนิมิต คือเมื่อจิตร่วมลง ได้ปรากฏรูปอสุภะภายนอกก่อน คือเห็นคนตายอยู่ข้างหน้า ห่างจากที่นั่งประมาณ ๑ วา ผินหน้ามาทางท่าน มีสุนัขตัวหนึ่งมาดึงเอาไส้ออกไปกินอยู่ เมื่อเห็นดังนั้น ท่านก็มิได้ท้อถอย คงกำหนดนิมิตนั้นให้มาก ออกจากที่นั่งแล้วจะนอนอยู่ก็ดี จงกรมก็ดี เดินไปมาอยู่ก็ดี ก็ให้ปรากฏนิมิตอยู่อย่างนั้น ครั้นนานวันมาก็ขยายให้ใหญ่ ขยายให้เน่าเปื่อยผุพัง เป็นจุณวิจุณไป กำหนดให้มาก ให้มีทั้งตายเก่าและตายใหม่ จนกระทั่งเต็มหมดทั้งวัดวา มีแร้งกาหมายื้อแย่งกันกินอยู่ ท่านก็ทำอยู่อย่างนั้น จนอสุภะนั้นได้กลับกลายเป็นวงแก้ว

วาระที่ ๒ เมื่อร่างอสุภะทั้งหมดได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วแล้ว จึงเพ่งอยู่ในวงแก้วอันขาวเลื่อม ใสสะอาด คล้ายวงกสิณสีขาว ท่านก็เพ่งพินิจพิจารณาอยู่ในวงนั้นเรื่อยไป

วาระที่ ๓ เมื่อกำหนดพิจารณาต่อไป จึงแลไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งคล้ายภูเขา อยู่ข้างหน้า จึงนึกขึ้นในขณะนั้นว่าอยากไปดู บางทีจะเป็นหนทางข้อปฏิบัติกระมัง? จึงได้เดินไปดู ปรากฏว่าภูเขานั้นเป็นพักอยู่ ๕ พัก จึงก้าวขึ้นไปถึงพักที่ ๕ แล้วหยุด แล้วกลับคืน ขณะที่เดินไปนั้น ปรากฏว่าตัวท่านสะพายดาบอันคมกล้าเล่มหนึ่ง และที่เท้ามีรองเท้าสวมอยู่ ในคืนต่อมาก็เป็นไปอย่างนั้นอีก และปรากฏนิมิตคืบหน้าต่อไปเป็นกำแพงขวางหน้าอยู่ ที่กำแพงมีประตู จึงอยากเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรอีก จึงเอามือผลักประตูเข้าไป ปรากฏว่ามีทางสายหนึ่งตรงไป ท่านจึงเดินตามทางนั้นไป ข้างทางขวามือเห็นมีที่นั่งและที่อยู่ของพระภิกษุ ๒-๓ รูปกำลังนั่งสมาธิอยู่ ที่อยู่ของพระภิกษุนั้นคล้ายประทุนเกวียน ท่านมิได้เอาใจใส่ คงเดินต่อไป ข้างทางทั้งสองข้างมีถ้ำมีเงื้อมผาอยู่มาก ได้เห็นดาบสตนหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่ง ท่านก็มิได้เอาใจใส่อีก ครั้นเดินต่อไปก็ถึงหน้าผาสูงมาก จะไปอีกก็ไปไม่ได้ จึงหยุดเพียงนั้น แล้วกลับออกมาทางเก่า

คืนต่อมาก็ไปอีกอย่างเก่า ครั้นไปถึงหน้าผาแห่งนั้น จึงปรากฏยนตร์คล้ายอู่ มีสายหย่อนลงมาแต่หน้าผา ท่านจึงขึ้นสู่อู่ พอนั่งเรียบร้อย อู่ก็ชักขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้น ครั้นขึ้นไปแล้วจึงเห็นสำเภาใหญ่ลำหนึ่งอยู่บนภูเขาลูกนั้น ขึ้นไปดูในสำเภาเห็นโต๊ะสี่เหลี่ยม บนโต๊ะมีผ้าปู เป็นผ้าสีเขียวเนื้อละเอียดมาก มองดูทั้ง ๔ ทิศ มีดวงประทีปติดสว่างรุ่งโรจน์อยู่ ประทีบนั้นคล้ายติดด้วยน้ำมัน ปรากฏว่าตัวท่านขึ้นนั่งบนโต๊ะนั้น และปรากฏว่าได้ฉันจังหันที่นั้นด้วย เครื่องจังหันมีแตงกับอะไรอีกหลายอย่าง ครั้นฉันจังหันเสร็จแล้ว มองไปข้างหน้าปรากฏเห็นเป็นฝั่งโน้นไกลมาก จะไปก็ไปไม่ได้เพราะมีเหวลึก ไม่มีสะพานข้ามไป จึงกลับคืนมาเหมือนอย่างเก่า

วาระที่ ๔ ก็เพ่งไปน้อมจิตไปอย่างเก่านั่นแล ครั้นไปถึงสำเภาแห่งนั้น จึงปรากฏเห็นมีสะพานน้อย ๆ ข้ามไปยังฝังโน้นจึงเดินไป พอไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ปรากฏเห็นกำแพงใหญ่มาก สูงมาก ประกอบด้วยค่ายคูประตูและหอรบอันมั่นคง ที่หน้ากำแพงมีถนนใหญ่ไปทางทิศใต้และทิศเหนือ นึกอยากเข้าไปมาก จึงเดินไปผลักประตู ประตูไม่เปิดจึงกลับคืนมา

วาระที่ ๕ ทำอย่างเก่าอีก ปรากฏไปอย่างเก่า สะพานจากสำเภาใหญ่ไปยังฝั่งโน้นปรากฏว่าใหญ่กว่าเก่ามาก ครั้นเดินตามสะพานนั้นไปได้ครึ่งสะพาน ปรากฏเห็นท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ (สิริจนฺทเถร จันทร์) เดินสวนมา และกล่าวว่า “อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค” แล้วต่างก็เดินต่อไป

พอไปถึงประตูก็แลเห็นประตูเล็กอีกประตูหนึ่ง จึงเดินไปผลักประตูเล็กนั้นออกได้ แล้วไปเปิดประตูใหญ่ได้ เข้าไปข้างในกำแพงปรากฏมีเสาธงทองตั้งอยู่ท่ามกลางเวียงนั้นสูงตระหง่าน ต่อไปข้างหน้าปรากฏมีถนน เป็นถนนดี สะอาด เตียนราบ มีเครื่องมุง มีประทีปโคมไฟติดเป็นดวงไป ตามเพดานหลังคาถนน มองไปข้างหน้าเห็นมีโบสถ์หลังหนึ่งตั้งอยู่ จึงเดินเข้าไปในโบสถ์ ภายในโบสถ์มีทางจงกรม ที่สุดทางจงกรมทั้งสองข้างมีดวงประทีปตามสว่างรุ่งโรจน์ นึกอยากเดินจงกรม จึงได้เดินจงกรมไป ๆ มา ๆ อยู่ และต่อมาปรากฏมีธรรมาสน์อันหนึ่งวิจิตรด้วยเงิน จึงขึ้นไปนั่งบนธรรมาสน์นั้น บนธรรมาสน์มีบาตรลูกหนึ่ง เปิดดูในบาตรมีมีดโกนเล่มหนึ่ง พอมาถึงตรงนี้ก็อยู่ ไม่ปรากฏอะไรต่อไปอีก

วันต่อมาก็เข้าไปถึงตรงนี้อีกทุก ๆ วัน ทุกครั้งที่เข้าไปก็ปรากฏว่าในตัวท่านมีดาบสะพายอยู่เล่มหนึ่ง กับมีรองเท้าสวมอยู่ด้วย ปรากฏเป็นอย่างนี้อยู่ ๓ เดือน

ครั้นต่อมาเมื่อออกจากที่แล้ว (คือจิตถอนออกจากสมาธิเห็นอารมณ์ภายนอกก็ยังกระทบกระทั่งอยู่ร่ำไป สวยก็เกิดรัก ไม่ดีก็ชัง เป็นอยู่อย่างนี้ ท่านจึงพิจารณาว่า การที่เราพิจารณาอย่างนี้ มันยังเป็นนอกอยู่ ไม่หยุดอยู่กับที่ และครั้นกระทบอารมณ์ก็ยังหวั่นไหวอยู่นี้เห็นจะไม่ใช่ทางเสียแล้วกระมัง ?

เมื่อพิจารณาได้ความอย่างนี้ จึงเริ่มแก้ด้วยอุบายวิธีใหม่

จึงตั้งต้น พิจารณากายนี้ทวนขึ้นและตามลงไป อุทธํ อโธ ติริยญฺจาปิ มชฺเฌ เบื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นมา เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป และด้านขวางสถานกลางโดยรอบ ด้วยการจงกรม เวลาจะนอนก็นอนเสีย ไม่นั่งให้มันรวมเหมือนอย่างเก่า ใช้อุบายนี้ทำประโยคพยายามพากเพียรอยู่โดยมิท้อถอย

ตลอด ๓ วันล่วงแล้วจึงนั่งพิจารณาอีก ทีนี้จิตจึงรวมลง และปรากฏว่ากายนี้ได้แตกออกเป็นสองภาค พร้อมกับรู้ขึ้นในขณะนั้นว่า

“เออ ที่นี้ถูกแล้วละ เพราะจิตไม่น้อมไปและมีสติรู้อยู่กับที่”

หน้าตักขนาด 9 นิ้ว จะใหญ่สูงกว่าหน้าตัก 5 นิ้ว ความละเอียดละออ รายละเอียดจะงดงามสมจริงมากกว่าขนาดเล็ก
พระเกจิรูปเหมือนจริง งานเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสักการะ บูชา รำลึกถึงคุณของพระอาจาร์ยที่ล่วงรับ มีศรัทธาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
หรือจะนำเป็นของฝาก ของขวัญให้บุคคลสำคัญสมเกียรติสมฐานะทั้งผู้รับและผู้ให้
สินค้ารวมค่าเพ็คเกจและจัดส่ง ems ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
หลวงพ่อโตพรหมรังสี 9 นิ้ว

พระอาจารย์โต พรหมรังสี ขนาด 18 x 30 x 13 cm

฿900.00 ถึง ฿1,200.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

หน้าตักขนาด 9 นิ้ว จะใหญ่สูงกว่าหน้าตัก 5 นิ้ว ความละเอียดละออ รายละเอียดจะงดงามสมจริงมากกว่าขนาดเล็ก
พระเกจิรูปเหมือนจริง งานเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสักการะ บูชา รำลึกถึงคุณของพระอาจาร์ยที่ล่วงรับ มีศรัทธาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
หรือจะนำเป็นของฝาก ของขวัญให้บุคคลสำคัญสมเกียรติสมฐานะทั้งผู้รับและผู้ให้
สินค้ารวมค่าเพ็คเกจและจัดส่ง ems ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
หลวงปู่ทวด 9 นิ้ว

หลวงปู่ทวด 9 นิ้ว 18 x 30 x13 cm

฿900.00 ถึง ฿1,200.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

หน้าตักขนาด 9 นิ้ว จะใหญ่สูงกว่าหน้าตัก 5 นิ้ว ความละเอียดละออ รายละเอียดจะงดงามสมจริงมากกว่าขนาดเล็ก
พระเกจิรูปเหมือนจริง งานเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสักการะ บูชา รำลึกถึงคุณของพระอาจาร์ยที่ล่วงรับ มีศรัทธาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
หรือจะนำเป็นของฝาก ของขวัญให้บุคคลสำคัญสมเกียรติสมฐานะทั้งผู้รับและผู้ให้
สินค้ารวมค่าเพ็คเกจและจัดส่ง ems ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
หลวงปู่ศุข 9 นิ้วกรอบ 9 นิ้ว

หลวงปู่ศุข หน้าตัก 9 นิ้ว 18 x 13 x 30 cm

฿900.00 ถึง ฿1,200.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

หน้าตักขนาด 9 นิ้ว จะใหญ่สูงกว่าหน้าตัก 5 นิ้ว ความละเอียดละออ รายละเอียดจะงดงามสมจริงมากกว่าขนาดเล็ก
พระเกจิรูปเหมือนจริง งานเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสักการะ บูชา รำลึกถึงคุณของพระอาจาร์ยที่ล่วงรับ มีศรัทธาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
หรือจะนำเป็นของฝาก ของขวัญให้บุคคลสำคัญสมเกียรติสมฐานะทั้งผู้รับและผู้ให้
สินค้ารวมค่าเพ็คเกจและจัดส่ง ems ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
หลวงปู่มั่น 9 นิ้ว - 1

หลวงปู่เงินวัดบางคลาน ขนาด 18 x 30 x 13 cm

฿900.00 ถึง ฿1,200.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

“หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน” คาถาอ่อนใจ ภาวนาเป็นเมตตา ใจแข็งแค่ไหน ยังต้องอ่อนใจทันที จระเข้ดุๆยังเชื่องได้ คาถาบทนี้ดีจริง!

มาตาวะ มานะปาลิเต มานาสันเต

ปะมัทธิโย มานิโต เทวะสังเฆหิ

มานะฆาตัง นะมามิหัง

ป็นคาถาสำหรับไว้สวดเพื่อเป็นเมตตามหานิยม

เป็นตำรับของพิจิตรท่านซินแสโบ(ศิษย์หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวงและหลวงพ่อแย่บ วัดโรงช้าง)มอบให้เผยแพร่ มาตรว่าใครที่ใจแข็งให้เราภาวนาพระคาถานี้๓ที ๗ที ใจอ่อนช่วยเหลือเราแลแม้พรหม เทวดาเมื่อได้ยินพระคาถานี้จะช่วยเหลือในกิจการของเราทั้งสิ้น ท่านว่าพระคาถานี้หลวงพ่อเงินบางคลาน ใช้เสกใส่จระเข้ละพยศแล

หน้าตักขนาด 9 นิ้ว จะใหญ่สูงกว่าหน้าตัก 5 นิ้ว ความละเอียดละออ รายละเอียดจะงดงามสมจริงมากกว่าขนาดเล็ก
พระเกจิรูปเหมือนจริง งานเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสักการะ บูชา รำลึกถึงคุณของพระอาจาร์ยที่ล่วงรับ มีศรัทธาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
หรือจะนำเป็นของฝาก ของขวัญให้บุคคลสำคัญสมเกียรติสมฐานะทั้งผู้รับและผู้ให้
สินค้ารวมค่าเพ็คเกจและจัดส่ง ems ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญ ขนาด 18 x 30 x 13 cm

฿900.00 ถึง ฿1,200.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

หน้าตักขนาด 9 นิ้ว จะใหญ่สูงกว่าหน้าตัก 5 นิ้ว ความละเอียดละออ รายละเอียดจะงดงามสมจริงมากกว่าขนาดเล็ก
พระเกจิรูปเหมือนจริง งานเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสักการะ บูชา รำลึกถึงคุณของพระอาจาร์ยที่ล่วงรับ มีศรัทธาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
หรือจะนำเป็นของฝาก ของขวัญให้บุคคลสำคัญสมเกียรติสมฐานะทั้งผู้รับและผู้ให้
สินค้ารวมค่าเพ็คเกจและจัดส่ง ems ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ

พระเกจิรูปเหมือน หน้าตัก 5 นิ้ว

หลวงปู่ทวด 5 นิ้วหลวงปู่ทวด 5 นิ้ว

หลวงปู่ทวด 5 นิ้ว 10 x 14.5 x 16.5 cm

฿450.00 ถึง ฿650.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

พระเกจิรูปเหมือนจริง งานเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสักการะ บูชา รำลึกถึงคุณของพระอาจาร์ยที่ล่วงรับ มีศรัทธาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
หรือจะนำเป็นของฝาก ของขวัญให้บุคคลสำคัญสมเกียรติสมฐานะทั้งผู้รับและผู้ให้
สินค้ารวมค่าเพ็คเกจและจัดส่ง ems ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
หลวงปู่ศุข 5 นิ้วหลวงปู่ศุข 5 นิ้ว-3

หลวงปู่ศุข ขนาด 14.5 x 16.5 x 10 cm

฿450.00 ถึง ฿650.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

พระเกจิรูปเหมือนจริง งานเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสักการะ บูชา รำลึกถึงคุณของพระอาจาร์ยที่ล่วงรับ มีศรัทธาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
หรือจะนำเป็นของฝาก ของขวัญให้บุคคลสำคัญสมเกียรติสมฐานะทั้งผู้รับและผู้ให้
สินค้ารวมค่าเพ็คเกจและจัดส่ง ems ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
พระอาจารย์มั่น 5 นิ้ว 3

หลวงปู่เงินวัดบางคลาน ขนาด 16.5 x 14.5 x 10 cm

฿450.00 ถึง ฿650.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

“หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน” คาถาอ่อนใจ ภาวนาเป็นเมตตา ใจแข็งแค่ไหน ยังต้องอ่อนใจทันที จระเข้ดุๆยังเชื่องได้ คาถาบทนี้ดีจริง!

มาตาวะ มานะปาลิเต มานาสันเต

ปะมัทธิโย มานิโต เทวะสังเฆหิ

มานะฆาตัง นะมามิหัง

ป็นคาถาสำหรับไว้สวดเพื่อเป็นเมตตามหานิยม

เป็นตำรับของพิจิตรท่านซินแสโบ(ศิษย์หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวงและหลวงพ่อแย่บ วัดโรงช้าง)มอบให้เผยแพร่ มาตรว่าใครที่ใจแข็งให้เราภาวนาพระคาถานี้๓ที ๗ที ใจอ่อนช่วยเหลือเราแลแม้พรหม เทวดาเมื่อได้ยินพระคาถานี้จะช่วยเหลือในกิจการของเราทั้งสิ้น ท่านว่าพระคาถานี้หลวงพ่อเงินบางคลาน ใช้เสกใส่จระเข้ละพยศแล

 

พระเกจิรูปเหมือนจริง งานเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสักการะ บูชา รำลึกถึงคุณของพระอาจาร์ยที่ล่วงรับ มีศรัทธาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
หรือจะนำเป็นของฝาก ของขวัญให้บุคคลสำคัญสมเกียรติสมฐานะทั้งผู้รับและผู้ให้
สินค้ารวมค่าเพ็คเกจและจัดส่ง ems ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ 5 นิ้ว - 3

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ขนาด 14.5 x 16.5 x 10 cm

฿450.00 ถึง ฿650.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

พระเกจิรูปเหมือนจริง งานเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสักการะ บูชา รำลึกถึงคุณของพระอาจาร์ยที่ล่วงรับ มีศรัทธาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
หรือจะนำเป็นของฝาก ของขวัญให้บุคคลสำคัญสมเกียรติสมฐานะทั้งผู้รับและผู้ให้
สินค้ารวมค่าเพ็คเกจและจัดส่ง ems ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
หลงงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญหลงงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญ 2

หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญ ขนาด 14.5 x 16.5 x 10 cm

฿450.00 ถึง ฿650.00 (ราคาแตกต่างตามแบบที่เลือก)

พระเกจิรูปเหมือนจริง งานเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสักการะ บูชา รำลึกถึงคุณของพระอาจาร์ยที่ล่วงรับ มีศรัทธาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
หรือจะนำเป็นของฝาก ของขวัญให้บุคคลสำคัญสมเกียรติสมฐานะทั้งผู้รับและผู้ให้
สินค้ารวมค่าเพ็คเกจและจัดส่ง ems ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ
เพิ่มเป็นสินค้าที่คุณสนใจ